Begin Jare Van Die Skool

Die skool is in Augustus 1928 deur sowat tien ouers en mnr. J.D. Fick gestig. Daar was besluit dat leerders vanaf Januarie 1930 in die beplande Afrikaans-mediumskool in Wynberg opgeneem word.

Die Masonic-saal in Pierweg en die NG Kerksaal was as eerste akkommodasie gehuur. Mnr. Fick as hoof en twee onderwyseresse begin die skool in Januarie 1930 met 90 leerders.

Constantia, die plaas van goewerneur Simon van der Stel, is in die onmiddellike omgewing van Wynberg geleë, gevolglik is op 'n komitee- vergadering die gepaste naam "Simon van der Stel" voorgestel vir die nuwe skool. Die naam is goedgekeur en bevestig onder die datum 4 Junie 1930.

Die eerste skoolkomitee se taak was om 'n geskikte terrein vir die skoolgebou te vind. Nadat hulle verneem het dat Waterloo Green, 'n stuk grond wat aan die Verdedigingsmag behoort het, moontlik in die mark sou kom, verwittig hulle onmiddellik die Departement van Onderwys. Die grond is toe teen die einde van 1931 vir R2,500 gekoop. Die groot sinkhuis, Waterloo Hut, wat destyds die woonhuis van Kolonel Wakefield was, en reeds tydens die 2de Vryheidsoorlog opgerig was, is so verander, dat sewe klasse aan die begin van 1932 daar kon intrek.

Na vele onderhandeling is in 1933 besluit om 'n pragtige nuwe skoolgebou op te rig teen £700.85 of te wel teen R14,200.84. Dit het bestaan uit 6 klaskamers, 'n houtwerkkamer, 'n pakkamer, 'n kantoor en aparte kleedkamers vir seuns en dogters. Die seuns en dogters het afsonderlike ingange gehad en is in reliëf aangeteken wat steeds gesien kan word by die skool – “Jongetjies en Meisies”. In 1948 is die leuse en wapen ontwerp.