Uit die pen van ons Hoof

Welkom by Laerskool Simon van der Stel

Mev. Laurika Hefer

April 2020


Die skool is alreeds in 1928 gestig as gevolg van die behoefte aan ‘n Afrikaanse skool in die area. Ons is dus vanjaar 92 jaar oud en het ‘n tradisieryke verlede. Daar was aanvanklik ongeveer 90 leerlinge in die skool. Die eerste skoolhoof was mnr. J.D. Fick en die skool het vanaf die beginjare baie hoogtepunte bereik. Ons het tans 191 leerders in ons skool wat ons ‘n gemiddeld van 19 leerders per klas gee wat ‘n ongelooflike voordeel vir enige leerder en ouer is. Ons skool het vanaf 2020 een graad R- en een graad 1 Engelse klas verwelkom.

Ons glo dat die ontwikkeling van die kind op vier bene staan: akademie, sport, kultuur en gesonde emosionele ontwikkeling en -bande.

Akademie: uitstekende onderrig deur hoogs gekwalifiseerde onderwysers wat leerders persoonlik ken en dus sterk punte sowel as struikelblokke identifiseer en oplossings bewerkstellig.

Sport: Ons bied verskeie sportsoorte aan, o.a. atletiek, swem, tennis, landloop, krieket, netbal, rugby en skaak. Buitesportsoorte wat by die skool aangebied word, is: karate, vegkuns (martal arts) ballet, hip-hop en gimnastiek vir dogters. Ons skool lewer jaarliks ‘n paar WP- en selfs gereelde SA-atlete op.

Kultuur: Klavier-, kitaar-, sang- en blokfluitlesse, koor, redenaars, spraakkuns en kuns. Ons beplan om in 2021 ‘n musieksentrum te open waar meer snaar- en blaasinstrumentklasse aangebied gaan word. Uitstekende uitslae word jaarliks by die Kaapse Afrikaanse Eisteddfod behaal en ons skool het die afgelope vier jaar die hoogste prys ontvang by hierdie kompetisie.

Die volgende eienskappe is hoog op ons prioriteitslys om by ons leerders in te wortel: Eerlikheid, respek, dissipline, selfdissipline, deursettingsvermoë, opregtheid, omgee, vriendelikheid, trots, hardwerkendheid, verantwoordelikheid, lojaliteit, meegevoel, behulpsaamheid, integriteit, betroubaarheid en kreatiwiteit.

Waarheen lei mens ‘n skool wat reeds suksesvol is met uitstekende prestasies op alle gebiede en toegewyde en entoesiastiese personeel?

As waarnemende skoolhoof wil ek sien dat elke leerder toegerus is vir hierdie uitdagende tyd waarin ons onsself bevind. Dus is die ideaal vir my en die onderwysers om voort te gaan om kontak te hê met ons leerders deur emosionele bystand te lewer, hoogstaande akademiese onderrig te lewer en om, na die inperking, voort te gaan om ‘n wye blootstelling en ontwikkeling op sport- en kulturele vlak te bied wat leerders in staat sal stel om tot hul volle potensiaal, op alle gebiede, te ontwikkel, om ‘n gesonde selfbeeld te kweek wat hul in staat sal stel om hul drome te verwesenlik, om gekultiveerde, goed aangepaste en kreatiewe jongmense te wees en die belangrikste om ‘n gelukkige kind te help vorm.

B.F. Skinner het gesê: “Education is what survives when what has been learned has been forgotten.”